“Ho tornarem a fer” … “Lo faremo di nuovo”

 

El president d’Òmnium desgrana com fer ús de la desobediència civil en el camí cap a l’alliberament nacional                         Barcelona, 3 de juliol 2019 Il presidente di Òmnium spiega come usare la disobbedienza civile sulla strada verso la liberazione nazionale               Barcellona, 3 luglio 2019
Jordi Cuixart, el president d’Òmnium Cultural, ha decidit transformar la tristesa i la grisor d’una cel·la en el millor altaveu de la lluita compartida per l’autodeterminació i els drets humans.

El proper dilluns 8 de juliol arriba a les llibreries ‘Ho tornarem a fer’, un text, emocionat i rigorós, on fa una crida a perdre la por i a desobeir col·lectivament de forma no violenta.

Cuixart ens convida a no defallir, a protestar, a escoltar… i a la mobilització permanent noviolenta en un exemplar en què el president d’Òmnium desgrana com fer ús de la desobediència civil en el camí cap a l’alliberament nacional.

Perquè quan la injustícia és la llei, la desobediència civil és un dret. Lluny de cap penediment, Cuixart es reafirma en aquest al·legat en tots els seus actes i recorda queno podem renunciar a canviar lleis injustes mitjançant la resistència noviolenta; actuar com si fóssim lliures també ens fa, cada dia, una mica més lliures.

El llibre coincideix amb l’aniversari del 10-J, nou anys després de la massiva manifestació convocada per Òmnium Cultural i es presentarà el dijous 11 de juliol a les 18 h a Barcelona.

‘Ho tornarem a fer’ és un manifest personal i col·lectiu, vital i polític, meditat després de més de 20 mesos a la presó i 52 sessions al Judici a la Democràcia del Tribunal Suprem.

Un manifest directe i valent, “un crit a l’esperança i contra la resignació i la frustració, que ens commina a perdre la por i a exercir a consciència les llibertats fonamentals amenaçades a Catalunya i arreu del món perquè és a través de la desobediència civil com s’enforteixen les llibertats de tota la societat.

Com ell mateix diu “perquè els nostres fills puguin viure en un país més just i més lliure, ho tornarem a fer”.

El pròleg és de Jamila Raqib, la directora executiva de la Institució Albert Einstein dels Estats Units, fundada el 1983 per Gene Sharp i dedicada a promoure l’estudi i l’ús de l’acció noviolenta.

El llibre forma part de la col·lecció “Idees” de l’editorial Ara Llibres que ja compta amb els títols Contra el feixisme d’Umberto Eco i Que no ens guanyi la por de Lolita Bosch.

«Estic convençut que ho tornarem a fer. Ens manifestarem, ens expressarem, ens mobilitzarem i votarem tants cops com calgui. Tal com ho hem fet fins ara: pacíficament i serenament, però amb tota la determinació del món»

 

http://www.omnium.cat/

 

Jordi Cuixart, presidente di Òmnium Cultural, ha deciso di trasformare la tristezza e il grigiore di una cella nel miglior megafono della lotta condivisa per l’ autodeterminazione e i diritti umani.

Il prossimo lunedì 8 luglio arriva nelle librerie “Ho tornarem a fer” [“Lo faremo di nuovo”], un testo, emozionante e rigoroso, in cui si chiede di mettere da parte la paura e di disobbedire collettivamente in modo nonviolento.

Cuixart ci invita a non perdersi d’animo, a protestare, ad ascoltare … e ci invita alla mobilitazione nonviolenta permanente in un volume in cui il presidente di Òmnium descrive come usare la disobbedienza civile sulla via della liberazione nazionale.Perché quando l’ingiustizia è legge la disobbedienza civile è un diritto.Lungi dal pentirsi, Cuixart lo ribadisce in questo ragionamento in tutte le sue azioni, e ricorda che “non possiamo rinunciare a cambiare le leggi ingiuste attraverso la resistenza non violenta; agire come se fossimo liberi ci rende anche, ogni giorno, un po’ più liberi “Il libro esce nell’anniversario del 10 luglio, nove anni dopo la manifestazione di massa indetta da Òmnium Cultural e sarà presentato giovedì 11 luglio alle 18 a Barcellona.”Ho tornarem a fer” è un manifesto personale e collettivo, vitale e politico, meditato in oltre 20 mesi di prigione e 52 udienze del Processo alla Democrazia del Tribunale Supremo.Un manifesto diretto e coraggioso, “un grido di speranza, contro rassegnazione e frustrazione” che ci esorta a lasciar perdere la paura e ad esercitare consapevolmente le libertà fondamentali minacciate in Catalogna e nel mondo, perché è attraverso la disobbedienza civile che si rafforzano le libertà dell’intera società.Come lui dice “perché i nostri figli possano vivere in un paese più giusto e più libero, lo faremo di nuovo“Il prologo è di Jamila Raqib, direttrice esecutiva dell’Albert Einstein Institution degli Stati Uniti, fondata nel 1983 da Gene Sharp e impegnata a promuovere lo studio e l’uso dell’azione nonviolentaIl libro fa parte della raccolta “Idee” dell’editore Ara Llibres che ha già i titoli Contro il fascismo di Umberto Eco e Non lasciamo vincere la paura di Lolita Bosch. “Sono convinto che lo faremo di nuovo. Manifesteremo, ci esprimeremo, ci mobiliteremo e voteremo tutte le volte che sarà necessario. Come abbiamo fatto finora: pacificamente e serenamente, ma con tutta la determinazione del mondo”.

 

* traduzione  Claudia Daurù

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scroll to Top